Cookie- en Privacyverklaring

Taal is Toekomst is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Hieronder lees je hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Dat doen we uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

1. Over ons
Taal is Toekomst is een campagne van Bibliotheek Oostland, Jong Perspectief en Young Connection.

Vragen of een Verzoek indienen?
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken
We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:
- Voor- en achternaam

- Adresgegevens
- E-mailadres
- Telefoonnummer (vast en/of mobiel)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen, doordat je het aanmeldformulier hebt ingevuld.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Taal is Toekomst verwerkt jouw persoonsgegevens om te kunnen reageren op jouw aanmelding door je te kunnen bellen en/of e-mailen nadat je met ons contact hebt opgenomen via het aanmeldformulier.


4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
We verwerken je gegevens om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We verwerken ze maximaal 5 jaar.

5. Delen van persoonsgegevens met derden
Taal is Toekomst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Taal is Toekomst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Taal is Toekomst gebruikt alleen noodzakelijke en geanomiseerde cookies.

YouTube
We embedden een YouTube video op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Recaptcha
Om spambots te voorkomen, is het aanmeldformulier beveiligd met een onzichtbaar Rechaptcha (Google). Hier lees je meer over het privacybeleid van Google.

Links
Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

7. Jouw rechten
We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
We hebben je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming. Je mag deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

8. Beveiliging van persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

9. Beveiliging van communicatie door SSL - encryptie
Om je als websitebezoeker te beschermen gebruiken we coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden je persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat je gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

Hoe herken je de beveiliging?
Bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen: je ziet een slotsymbool rechtsonder of linksboven in je browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

10. Wijzigingen
Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.